DRUKI DO POBRANIA - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
DRUKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o wydanie orzeczeń
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego
  3. Karta zgłoszenia do poradni
  4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - opinia ze szkoły
  5. Opinia nauczyciela przedszkola dot. objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  6. Opinia specjalisty udzielającego pomocy psych-pedag. w szkole/przedszkolu dot. objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
  7. Opinia nauczyciela wychowawcy klasy I - III szkoły podstawowej dot. objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
  8. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  9. Opinia na temat sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia dla potrzeb SPT w Nowogardzie
Wróć do spisu treści