NIEMERYTORYCZNI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Grażyna Jemilianowicz – samodzielny specjalista do spraw administracji
 • przyjmowanie zgłoszeń na badania od rodziców, ze szkół i innych instytucji,
 • ustalanie terminów badań i konsultacji,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • przyjmowanie telefonów i udzielanie informacji.

Anna Simińska -pomoc administracyjna
 • przyjmowanie zgłoszeń na badania od rodziców, ze szkół i innych instytucji,
 • ustalanie terminów badań i konsultacji,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • przyjmowanie telefonów i udzielanie informacji,
 • prowadzenie spraw kadrowych.

Adela Sienkiewicz – główna księgowa
 • prowadzenie księgowości instytucji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie planu na rok bieżący,
 • prowadzenie spraw kadrowych.

Elżbieta Rakowska – pracownik obsługi
 • dbanie o czystość i dobro zakładu pracy,
 • chronienie mienia i zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
 • tworzenie dekoracji okolicznościowych.

Jerzy Molenda – konserwator
 • odszukiwanie usterek i w przypadku drobniejszych – naprawa,
 • prace konserwacyjne,
 • asystowanie w wykonywaniu usług firm zewnętrznych,
 • zgłaszanie uszkodzeń i napraw wymagających fachowej pomocy,
 • dbanie o oświetlenie (np. wymiana żarówek),
 • wymiana zamków w drzwiach,
 • dorabianie kluczy,
 • udział w przemeblowaniach,


Wróć do spisu treści