NIEMERYTORYCZNI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Grażyna Jemilianowicz – samodzielny specjalista do spraw administracji
 • przyjmowanie zgłoszeń na badania od rodziców, ze szkół i innych instytucji,
 • ustalanie terminów badań i konsultacji,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • przyjmowanie telefonów i udzielanie informacji.

Adela Sienkiewicz – główna księgowa
 • prowadzenie księgowości instytucji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie planu na rok bieżący,
 • prowadzenie spraw kadrowych.

Jolanta Przywecka – pracownik obsługi
 • dbanie o czystość i dobro zakładu pracy,
 • chronienie mienia i zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
 • tworzenie dekoracji okolicznościowych.Wróć do spisu treści