MERYTORYCZNI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
PRACOWNICY MERYTORYCZNI SPECJALISTYCZNEJ PORADNI TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W NOWOGARDZIE

Irena Juszczyk - pedagog terapeuta – Dyrektor SPT
 • diagnoza trudności w nauce w tym specyficzne trudności typu dyslektycznego,
 • dysortograficznego oraz dysgraficznego
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • terapia pedagogiczna,
 • rewalidacja.
 • konsultacje i porady dotyczące trudności w nauce i problemów wychowawczych oraz spraw kierowanych na Zespół Orzekający; udziela porad rodzicom, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, pedagogom, prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców,
 • diagnoza i terapia dzieci pod katem przetwarzania słuchowego - metodą neuroflow;

Izabela Centała-Jasińska - pedagog
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych,
 • trening twórczego myślenia (zajęcia grupowe),
 • usprawnianie manualno – graficzne (zajęcia grupowe),
 • terapia pedagogiczna,
 • rewalidacja.

Agnieszka Wójtowicz – pedagog
 • diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:
 • dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
 • diagnoza pedagogiczna do opinii o wczesnym wspomaganiu,
 • trening twórczego myślenia dla 6 – latków (zajęcia grupowe),
 • usprawnianie manualno – graficzne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • terapia pedagogiczna,
 • konsultacje i porady.

Agata Rakowska - pedagog
 • diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:
      -  dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja, dysortografia,
 • dysgrafia
 • diagnoza pedagogiczna do opinii o wczesnym wspomaganiu,
 • usprawnianie manualno – graficzne dla dzieci z oddziałów szkolnych,
 • terapia pedagogiczna,
 • konsultacje i porady,
 • diagnoza i terapia dzieci pod katem przetwarzania słuchowego - metodą neuroflow;

Dorota Świątczak – neurologopeda
 • Profilaktyka logopedyczna:
-   bilans mowy trzylatka,
-   wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka.
 • Diagnoza i terapia:
-   wad mowy,
-   mowy bezdźwięcznej,
-   opóźnionego rozwoju mowy.
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dzieci i młodzieży:
-    z niedokształceniem mowy o typie afazji,
-    z niepełnosprawnością intelektualną,
-    z wadami genetycznymi,
-    z zaburzeniami neurologicznymi,
-    z zaburzeniami żucia i połykania,
-    z jąkaniem i niepłynnością mówienia.
 • Konsultacje i porady logopedyczne:
      -    dla rodziców, opiekunów, nauczycieli.

Ewelina Mańkowska – psycholog
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dzieciom  i młodzieży oraz ich rodzicom,
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych w wieku szkolnym,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej.
 • psychologia dla nauczycieli i rodziców:
-  porady
-  warsztaty.
     
Anna Bielida – psycholog
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dzieciom małym 0 – 3 i ich rodzicom,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dzieciom w wieku przedszkolnym i ich rodzicom,
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych w wieku szkolnym,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi:
-  diagnoza zaburzeń zachowania
-  diagnoza zaburzeń emocjonalnych
-  terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • psychologia dla nauczycieli i rodziców:
-  porady
-  warsztaty
-  terapia
-  trening umiejętności wychowawczych,
 • poradnictwo zawodowe:
-  diagnoza predyspozycji zawodowych
-  konsultacje
-  porady odnośnie wyboru zawodu,
 • diagnoza zaburzeń rozwoju u dzieci z upośledzeniem umysłowym 0 – 18 lat
 • diagnoza dojrzałości szkolnej.

Agata Tarczykowska-Mikita - psycholog
 • diagnoza dzieci i młodzieży – ocena funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego,
 • terapia systemowa rodziny,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (warsztaty),
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Marlena Babiarczyk - psycholog
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dzieciom  i młodzieży oraz ich rodzicom,
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych w wieku szkolnym,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej.
 • porady i konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

Justyna Dobaj - pedagog - integracja sensoryczna
 • Integracja   sensoryczna   to   zdolność   do   odczuwania,     rozumienia  i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otaczającego nas świata. Sprawnie działający układ nerwowy pozwala nam segregować, porządkować i składać pojedyncze bodźce w kompletne reakcje mózgu. Prawidłowa organizacja tych informacji daje nam możliwość zaplanowania właściwego działania, zaczynając od odpowiedniego napięcia mięśni przy zwyczajnym  rzucie  piłką  aż  po  wzbudzenie  właściwych  emocji
  w dalece bardziej złożonej sytuacji. Od  przebiegu   procesów   dokonujących   się  w ośrodkowym układzie nerwowym zależą również tak skomplikowane procesy jak mowa, czytanie, pisanie czy liczenie.
 • Jeśli rodzice  czy pedagodzy zauważyli u swoich podopiecznych takie objawy jak: zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie),   szybkie męczenie się, słabą koordynację ruchową,  problemy z posługiwaniem się sztućcami, nieprawidłowe chwytanie kredki, trudności w nauce czytania lub pisania, trudności w koncentracji, unikanie zabaw grupowych, wycofywanie się z kontaktów z społecznych, trudnościwysłuchiwaniem poleceń, problemy z nauką jazdy na rowerze, unikanie  zabaw na  huśtawce, karuzeli,   nadwrażliwość  na   światło i dźwięki, unikanie zabaw plasteliną, malowania  palcami    i   dotykania   niektórych    faktur,   np.   piasku,    trudność   w    założeniu    nowych   ubrań
  i  zaburzenia  mowy  może  to świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej.
 • Terapia SI - w głównej  mierze  polega na dostarczaniu dziecku określonej ilości bodźców zmysłowych, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Wszystko to dzieje się pod kontrola terapeuty. Zajęcia te mają na celu poprawę poziomu pracy połączeń synaptycznych, co z kolei sprawia, iż mały pacjent lepiej przetwarza docierające do niego za pośrednictwem zmysłów informacje. „Terapia integracji sensorycznej przybiera formę indywidulanej zabawy pacjenta z terapeutą, co pozwala dostosować ćwiczenia do poziomu rozwojowego dziecka. – tłumaczy terapeutka Agata Maciąg –Dawidowska – Taka forma sprawia, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach, wykonując odpowiednie ćwiczenia doświadcza otaczający je świat wszystkimi zmysłami. Dzięki temu możemy  dostarczać   mu  odpowiednie  bodźce.  Naprzemienne   pobudzanie  i wyciszanie ośrodkowego układu nerwowego oraz stymulowanie zmysłów przynosi efekty w postaci poprawy funkcjonowania układu sensorycznego dziecka. Na przykład zajęcia na huśtawce   terapeutycznej   dostarczają   stymulacji  w  ruchu    liniowym i rotacyjnym a to wzbudza w dziecku właściwe reakcje adaptacyjne.”
 • Integracja   czynności   zmysłowo – ruchowych   -   rozpoczyna   się   już   w  życiu  płodowym. Najbardziej intensywnie  przebiega  w  pierwszych  latach życia dziecka. W tym czasie jego rozwój jest bardzo dynamiczny, więc wszelkie niepokojące objawy w zachowaniu dziecka powinny być sygnałem do natychmiastowej konsultacji ze specjalistą. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż wczesne rozpoznanie problemów jest ważnym elementem terapii i ma kluczowe znaczenie dla jej efektów.
Wróć do spisu treści