Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści

OFERTY PRACY
Z poważaniem Dyrektor SPT
Irena JuszczykSZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na bezpłatne  zajęcia integracyjne  dla chętnych  dzieci i „młodszej  młodzieży” z Ukrainy. Zajęcia będą prowadzone w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej  Dla Dzieci Młodzieży I Ich rodzin w Nowogardzie
ul. 3 Maja 44  przez nauczycielkę z Ukrainy -
Nataliię .  

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe pod numerem 91 3920743, Kom 798725287. Można również zgłaszać się osobiście w sekretariacie Poradni.
 
Celem zajęć jest:  
 • Zabawy i gry, które mogą okazać się pomocne w nawiązaniu kontaktu i adaptacji dzieci z Ukrainy.
 • Odblokowanie dzieci  - "Choć same w sobie są w spontanicznej gotowości do zabawy, czasem bywają dzieci zamknięte, które blokują swoje emocje".
 • Angażowanie dzieci w zadania wymagające współzawodnictwa i rywalizacji może, wbrew pozorom, przyczynić się do zawiązania sympatii oraz identyfikacji w grupie rówieśniczej.
 • Opowiedzenie dzieciom o tym, z jakimi być może problemami zmaga się ich nowy kolega poprzez pryzmat ich "małych spraw", może pomóc w zrozumieniu zamknięcia lub trudności w otwarciu się na nowe znajomości,
  a także w prosty sposób wyjaśnić stan emocjonalny dziecka.
 • Powolne wprowadzenie dziecka do grupy. Można np. powiedzieć:  "Jutro przyjedzie do nas nowa koleżanka.
  To osoba z Ukrainy. Co wiecie na temat wydarzeń, które rozgrywają się w tym kraju?".

Proponujemy aby zajęcia odbywały się w środy (począwszy od 25.05.2022) od godziny 14.00 (jednak istnieje możliwość zmiany terminu lub godziny)  

Z poważaniem Dyrektor SPT
Irena JuszczykПАНІ ТА ПАНОВЕ

Запрошуємо на безкоштовні інтеграційні заходи для охочих дітей та «молодшої молоді» з України. Заняття проводитимуться у Спеціалізованій терапевтичній клініці для дітей молоді та їх сімей у Новогарді, вул. 3 Maja 44 вчителька з України - Наталія.

Індивідуальні або групові звернення за номером 91 3920743 Мобільний 798725287. Також можна звернутися особисто в офіс поліклініки.

Метою занять є:
• Розваги та ігри, які можуть допомогти у налагодженні контакту та адаптації дітей з України.
• Розблокування дітей – «Хоча вони спонтанно готові грати самі, іноді діти замикаються, блокуючи свої емоції».
• Залучення дітей до завдань, які вимагають конкуренції та змагання, може, всупереч зовнішності, сприяти створенню симпатії та ідентифікації в групі однолітків.
• Розповідаючи дітям про проблеми, з якими, можливо, бореться їхній новий друг через призму їхніх «дрібниць», можна зрозуміти, що вони закриваються або важко відкриваються для нових друзів, і легко пояснити емоційний стан дитини.
• Повільно вводьте дитину в групу. Наприклад, ви можете сказати: "Завтра до нас завітає новий друг. Вона з України. Що ви знаєте про події, що відбуваються в цій країні?"

Пропонуємо заняття проводити по середах (з  25.05.2022) з 14:00 (однак можлива зміна дати або часу)


 
З повагою, директор СПТ
Irena JuszczykJak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych


W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.Rekomendacje w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie przed dyrektorami i nauczycielami pojawiają się zupełnie nowe wyzwania. Są wśród nich zarówno działania o charakterze organizacyjnym, jak również kwestie związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestaw wskazówek i rekomendacji, które pomogą nauczycielom i pedagogom szkolnym w rozmowie o emocjach uczniów oraz informowaniu o aktualnej sytuacji w Ukrainie. Materiał został podzielony na kilka części.

Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości.

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy.

W materiale znalazły się także wskazówki dotyczące wsparcia z dzieci z Ukrainy, które trafią do naszego kraju w wyniku eskalacji działań zbrojnych. W rekomendacjach podkreślono, że pomimo bariery językowej należy wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby oraz udzielić odpowiedniego wsparcia. Z punktu widzenia budowania poczucia bezpieczeństwa kluczowe będzie pełne włączenie tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

Zainteresowanych  odsyłamy również  do strony  

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 
 
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 
Interaktywny  trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci  z grupy ryzyka tych zaburzeń od 6 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line  i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym  z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.
 
Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.
 
Dla kogo jest przeznaczony?


 
Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.    
Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?
 
Pomóż swojemu dziecku        
 
Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
 
 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w  otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie  pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy
 
Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.
 
Zgłoś się do nas  i umów się na profesjonalną diagnozę. Tel 913920743  lub 798725287
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  Dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
Ul.3-go Maja 44, 72-200 Nowogard     
Nauczyciel-Dziecko-Rodzic”
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję online – udział bezpłatny

Szczecińska  Szkoła Wyższa Collegium Balticum zaprasza na IV edycję ogólnopolskiej  konferencji pt. „Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” dedykowaną nauczycielom,  rodzicom, opiekunom oraz wszystkim, którym zależy na budowaniu  wzajemnych, dobrych relacji oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w  edukacji stacjonarnej pn. POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ - WSPARCIE  PSYCHOLOGICZNE DZIECI, MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI.

Konferencja odbędzie się 26 sierpnia w godzinach 17:00-20:00 na platformie MS TEAMS;

Harmonogram spotkania:
17:00-17:10 Przywitanie uczestników. Nina Kaczmarek
17:10-17:45 "Inni my w naszej szkole" Prof. Sławomira Gruszewska
17:45-18:15 "Jak organizować celową, adekwatną i dostępną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole po czasie zdalnej edukacji"
Aleksandra Rodzewicz
18:15-18:45 "Jak wspierać dziecko z brakiem wiary w siebie?"n>
Emilia Michaluk
18:45-19:30 "Jak zadbać o zespół klasowy po powrocie do szkoły?"
Anna Ryszka, Radosław Świergosz
19:30-19:45 Zakończenie spotkania

Zapisy na konferencję, pełny harmonogram wydarzenia oraz szczegółowe informacje pod linkiem
Informujemy, że od dnia 4 maja 2020r. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin rozpoczyna pracę w zakresie diagnozowania. W pierwszej kolejności będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, oczekujących na wykonanie diagnozy pod kątem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na telefon. Skontaktujemy się ze wszystkimi, których badania zostały zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że dziecko i rodzic, zgłaszający się na badanie, muszą być zdrowi ( bez kataru, kaszlu, temperatury) oraz dla własnego bezpieczeństwa posiadać własne maseczki i rękawiczki.

Prosimy o zgłaszanie się do Poradni o wyznaczonej godzinie.
Informujemy również, że przed badaniem będzie mierzona temperatura.
 
W związku z kolejnymi obostrzeniami informujemy, iż ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie poradni, przedłużamy do odwołania. Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy kontakt telefoniczny ze specjalistami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 oraz kontakt z sekretariatem i dyrektorem SPT od 8.00 - 15.00 zgodnie z wcześniej podanymi kontaktami.
 
UWAGA !!!

W  związku  z  nowelizacją  rozporządzenia  MEN –  COViD – 19  w sprawie ograniczenia
w funkcjonowaniu placówek i  poradni psychologiczno – pedagogicznych  z dnia 03.04.2020, informuje iż ograniczamy obowiązek świadczenia  pracy  na  terenie poradni,
w okresie od 06.04.2020 r. do 10.04.2020 r. Jednocześnie informuję, iż zapewniamy kontakt telefonicznyz dyżurującymi specjalistami codziennie od poniedziałku do piątku oraz kontakt z sekretariatem  i dyrektorem SPT:

Sekretariat tel. 913920743 lub 798725287 e-mail: spt.nowogard@onet.eu
Dyrektor SPT  Irena Juszczyk  Tel. 609493993  dyrektor@sptnowogard.pl

Pracownicy merytoryczni do kontaktu podczas pracy zdalnej w godzinach 10.00 -14.00:  

Anna Bielida tel.503174715 e-mail: bielida-portal@wp.pl
Agata Tarczykowska- Mikita tel. 794669811 e-mail: atarczykowska@poczta.onet.pl
Ewelina Mańkowska tel.538358156 e-mail: em.psycholog@gmail.com
Kamila Banaś tel. 609686775 e-mail: kamila.psychoterapia@gmail.com
Izabela Centała- Jasińska tel.609905364 e-mail: icj70@wp.pl
Agnieszka Wójtowicz e-mail: agnusa72@wp.pl
Dorota Świątczak tel. 665840014 e-mail: neurologopeda.nowogard@wp.pl   
Agata Maciąg- Dawidowska tel. 609799687 e-mail: agatamaciag@wp.pl

Dyrektor SPT
Irena JuszczykSzanowni Państwo!

W załączniku przedstawiona została forma komunikacji z naszymi specjalistami, prosimy
o zapoznanie się.

Jednocześnie zachęcamy, aby na bieżąco zaglądać do zakładki „PRACA ZDALNA”, gdzie będą udostępniane materiały pomocne w okresie stanu epidemicznego, w którym aktualnie się znajdujemy.

Załącznik:Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia zarówno klientów poradni, jak i jej pracowników przypominamy, iż wizyty w poradni polegające na bezpośrednim kontakcie zostały wtrzymane do odwołania.

Jednocześnie zapewniamy kontakt telefoniczny z dyżurującymi specjalistami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 pod nr telefonu 913920743 lub poprzez kontakt e-mailowy spt.nowogard@onet.eu.

Apelujemy także o wstrzymanie się od bezpośrednich wizyt w sekretariacie poradni. Wszelkie niezbędne wnioski i zapytania prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mailowej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach 8.00-15.00.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o zrozumienie dla wprowadzanych ograniczeń.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. 2020 poz.433)


Drodzy Petenci!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną pragniemy poinformować o ważnych metodach ograniczenia szerzenia się epidemii w Polsce. Najważniejsze jest zachowanie higieny ( zwłaszcza częste mycie rąk), ale równie ważne jest OGRANICZENIE ILOŚCI KONTAKTÓW i osób potencjalnie zarażonych z innymi osobami, zwłaszcza z chorymi przewlekle, u których infekcja może przebiegać ciężko.

A co to oznacza w praktyce?
1. Ograniczenie podróży w bardziej zagrożone rejony
2. Ograniczenie korzystania z transportu publicznego
3. Unikanie imprez masowych i przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach
4. Ograniczanie wizyt w placówkach publicznych

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę wywołaną przez koronawirus (gorączka, kaszel po możliwym kontakcie z chorym) - NIE PRZYCHODŹ DO PORADNI - UMÓWIMY wizytę w innym terminie.

Jeśli masz pytania, wątpliwości - ZADZWOŃ - udzielimy porady przez telefon.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na fakt, że wracając z państw, gdzie epidemia jest bardziej rozwinięta, pomimo, że czujemy się dobrze wirus może się już rozwijać w naszym organizmie, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów możemy zarazić inne osoby, w tym najbliższe.

Po takiej podróży lub po powrocie z pracy za granicą wydaje się celowa samokontrola w domu. Nawet jeżeli Sanepid nie ustanowił kwarantanny, dla dobra innych ludzi obserwuj się przez kilka dni, nie wychodź niepotrzebnie z domu, nie odwiedzaj rodziny i znajomych, unikaj placówek medycznych, oświatowych, sklepów i innych zbiorowisk ludzkich. Od Twojej postawy może zależeć zdrowie innych.

Przypominamy jednocześnie, że SPT jest czynna od 7.30 do 15.30
Wróć do spisu treści