AKTUALNOŚCI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści

 
 
 
Terapie i zajęcia grupowe w roku szkolnym 2020/2021

 
 
 
1. Zajęcia grupowe: trening   twórczego  myślenia z elementami treningu uważności i relaksacji.
 
2. Zajęcia grupowe usprawnianie manualno- graficzne z elementami  terapii ręki.                                                                                             
 
3. Terapia pedagogiczna indywidualna dla dzieci 5-6 letnich
 
4. Terapia zaburzeń emocjonalnych, terapia traumy, terapia MDR
 
5. Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z elementami terapii systemowej.
 
6. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu TSR
 
7. Terapia dzieci od 3 do 8 roku życia zgodnie z programem pomagania w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych metodą Kids’ Skills
 
8. Terapia funkcji poznawczych IE.
 
9. Trening umiejętności wychowawczych zajęcia dla rodziców.
 
10. Zajęcia tematyczne dla rodziców i nauczycieli.
 
11. Spotkania z rodzicami obejmujące program „Jestem z Ciebie dumny”
 
12. Indywidualne zajęcia relaksacyjne dla dzieci 6-7 letnich z elementami treningu uważności.
 
13. Terapia logopedyczna.
 
14. Masaż Shantala.
 
15. Zajęcia dla mam „ W świecie mamy”.
 
16. Indywidualna terapia dla młodzieży.
 
17. Terapia SI.
 
18. Terapia APD – zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 
Wróć do spisu treści