AKTUALNOŚCI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
Ciekawe artykuły dla rodziców

https://dziecisawazne.pl/nauczyc-dzieci-przezywac-zlosc/?fbclid=IwAR0OREJQrz6uYm_9XIv5V99czApUDUdHfXXkjJ1bLwCt7WMBNlWiXu3PESYSERDECZNIE ZAPRASZAMY
do „WAKACYJNEJ AKADEMII UCZUĆ”,
Czyli cyklu zajęć dla uczennicy klas IV-VI,
podczas których będziemy uczyć się dostrzegać,
rozumieć i wyrażać nasze uczucia,
a także rozwijać umiejętności społeczne.

Termin: 01.07-12.07.2019

Zajęcia są bezpłatne

Co to jest APD?

Zbliża się koniec roku szkolnego, każdemu uczniowi i ich rodzicom życzymy super wakacji i zasłużonego odpoczynku.

Wakacje to czas kiedy więcej spędza się go z dziećmi. Jest to czas na obserwacje dzieci.  Jeśli w trakcie obserwacji rodzic zauważy, że dziecko:

 • Łatwo się rozprasza i wyraźnie przeszkadzają mu głośne lub nagłe hałasy?
 • Wykazuje nadwrażliwość na dźwięki, a hałaśliwe otoczenie denerwuje je?
 • ego zachowanie i reakcje znacząco poprawiają się w cichszym otoczeniu?
 • Ma trudności w wypełnianiu poleceń, nawet bardzo prostych i wielokrotnie powtarzanych?
 • Ma trudności w czytaniu, ortografii, nauce języka obcego?
 • Ustnie podawane zadania matematyczne są trudne dla dziecka?
 • Jest  słabo zorganizowane i zapominalskie?
 • W rozmowie ma ono problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby?

Inne objawy, które mogą występować :
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia intonacji i głosu, które mogą przybrać formę mowy wolnej i cichej, bądź bardzo szybkiej i głośnej,
 • zmęczenie po przebywaniu w hałaśliwym miejscu,
 • częste, silne bóle głowy,
 • zaburzona umiejętność skupienia i koncentracja uwagi,
 • nadmierne zwracanie uwagi na nieistotne, rozpraszające bodźce słuchowe,
 • trudności z zapamiętaniem i powtarzaniem usłyszanej informacji, sekwencji dźwięków, trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem (na przykład imion, dni tygodnia),
 • pismo o charakterze dysgraficznym,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w sylaby, a potem w wyrazy oraz myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, w/f (co dodatkowo odzwierciedla się w błędnym zapisie),
 • błędy ortograficzne w piśmie, ale zazwyczaj typu słuchowego,
 • skupianie uwagi na głosie mówiącego, a nie na słyszanych treściach,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • brak płynności w wypowiedzi.

Jeżeli u Twojego dziecka występują powyższe objawy, możesz zgłosić się do Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej Dla Dzieci Młodzieży I Ich Rodzin w Nowogardzie w celu diagnozy pod kątem zaburzenia przetwarzania słuchowego metodą NEUROFLOW.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder - APD), znane również jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder –CAPD.

Dziecko z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi
i zachowania, ma również problemy z przetwarzaniem słuchowym typu centralnego. Nie jest ono w stanie przetwarzać tego, co słyszy w ten sam sposób jak rówieśnicy. Występują problemy ze słyszeniem części dźwięków, mimo prawidłowego słuchu fizycznego, spowodowane przez uszkodzenie centralnej - nerwowej - części układu słuchowego.

Niezwykle istotna  dla rodziców jest to, że zaburzenie występuje jedynie na poziomie przetwarzania bodźców słuchowych,  bowiem  mózg   dziecka   nie   potrafi    rozpoznawać
i  interpretować   dźwięków,  zwłaszcza  mowy.  Dzieci  z  CAPD  mogą  słyszeć  normalnie
i rozpoznawać  pojedyncze dźwięki w bardzo cichym otoczeniu. Problem pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy różnice pomiędzy dźwiękami w słowach, nawet wypowiadanych głośno i  wyraźnie, są  niewielkie.  Często  zdarza  się  to  w  pomieszczeniach,  miejscach,
w których panuje hałas, na przykład na placu zabaw, podczas imprez sportowych, w szkolnej stołówce. Gdy mowa nie jest kierowana bezpośrednio do nich, mogą jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami i poleceniami - często nieprawidłowo reagują na nie, zwłaszcza, gdy są długie i skomplikowane.

Objawy centralnych zaburzeń słuchu mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, przybierając różne formy.

Pamiętać jednak należy, że zaburzenia przetwarzania słuchowego bywają często mylnie rozpoznawane, ponieważ wiele wymienionych zachowań towarzyszy również innym problemom, takim jak trudności   w uczeniu się, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), a nawet depresji.

IJ
SPT  NowogardSpecjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin
zaprasza na:
 • Cykl spotkań  pt." Miejsce rodzica" czyli czwartkowe rozmowy na nie takie trudne tematy
 • "W świecie mamy" - zajęcia dla mam oczekujących, planujących lub już posiadających małe dzieci
 • Warsztaty dla uczniów i rodziców prowadzone w szkołach
 • Zajęcia grupowe dla dzieci
 • Zajęcia terapii ręki
 • Warsztaty dla rodziców oraz dla młodzieży z psychoterapeutą
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym
 • Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcyjno - motorycznymi

Szczegóły spotkań w poniżej dostępnym linku:

Dodatkowe informacje:
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna w Nowogardzie
ul. 3 Maja 44, 72-200 Nowogard

Telefon: 913920743
E-mail: spt.nowogard@onet.eu
DROGA MAMO, DROGI TATO!
· Jeżeli chcecie być świadomym, autentycznym rodzicem….
· Jeżeli chcecie wzmocnić się w tak ważnej roli rodzica i odkryć w sobie siłę i mocne strony…
· Jeżeli chcecie posłuchać, w jaki sposób rozmawiać ze swoim dzieckiem, wspierać jego rozwój emocjonalny oraz budować jego poczucie wartości i wiarę w siebie…

TEN WARSZTAT JEST WŁAŚNIE
DLA WAS!!!
Serdecznie zapraszamy Was na cykl spotkań
„ Trening umiejętności wychowawczych”
Miejsce spotkań:
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna w Nowogardzie
Zapisy pod numerem telefonu:
913920743
Wróć do spisu treści