RODZINY Z UKRAINY - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na bezpłatne  zajęcia integracyjne  dla chętnych  dzieci i „młodszej  młodzieży” z Ukrainy. Zajęcia będą prowadzone w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej  Dla Dzieci Młodzieży I Ich rodzin w Nowogardzie
ul. 3 Maja 44  przez nauczycielkę z Ukrainy -
Nataliię .  

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe pod numerem 91 3920743, Kom 798725287. Można również zgłaszać się osobiście w sekretariacie Poradni.
 
Celem zajęć jest:  
  • Zabawy i gry, które mogą okazać się pomocne w nawiązaniu kontaktu i adaptacji dzieci z Ukrainy.
  • Odblokowanie dzieci  - "Choć same w sobie są w spontanicznej gotowości do zabawy, czasem bywają dzieci zamknięte, które blokują swoje emocje".
  • Angażowanie dzieci w zadania wymagające współzawodnictwa i rywalizacji może, wbrew pozorom, przyczynić się do zawiązania sympatii oraz identyfikacji w grupie rówieśniczej.
  • Opowiedzenie dzieciom o tym, z jakimi być może problemami zmaga się ich nowy kolega poprzez pryzmat ich "małych spraw", może pomóc w zrozumieniu zamknięcia lub trudności w otwarciu się na nowe znajomości,
    a także w prosty sposób wyjaśnić stan emocjonalny dziecka.
  • Powolne wprowadzenie dziecka do grupy. Można np. powiedzieć:  "Jutro przyjedzie do nas nowa koleżanka.
    To osoba z Ukrainy. Co wiecie na temat wydarzeń, które rozgrywają się w tym kraju?".

Proponujemy aby zajęcia odbywały się w środy (począwszy od 25.05.2022) od godziny 14.00 (jednak istnieje możliwość zmiany terminu lub godziny)  

Z poważaniem Dyrektor SPT
Irena JuszczykПАНІ ТА ПАНОВЕ

Запрошуємо на безкоштовні інтеграційні заходи для охочих дітей та «молодшої молоді» з України. Заняття проводитимуться у Спеціалізованій терапевтичній клініці для дітей молоді та їх сімей у Новогарді, вул. 3 Maja 44 вчителька з України - Наталія.

Індивідуальні або групові звернення за номером 91 3920743 Мобільний 798725287. Також можна звернутися особисто в офіс поліклініки.

Метою занять є:
• Розваги та ігри, які можуть допомогти у налагодженні контакту та адаптації дітей з України.
• Розблокування дітей – «Хоча вони спонтанно готові грати самі, іноді діти замикаються, блокуючи свої емоції».
• Залучення дітей до завдань, які вимагають конкуренції та змагання, може, всупереч зовнішності, сприяти створенню симпатії та ідентифікації в групі однолітків.
• Розповідаючи дітям про проблеми, з якими, можливо, бореться їхній новий друг через призму їхніх «дрібниць», можна зрозуміти, що вони закриваються або важко відкриваються для нових друзів, і легко пояснити емоційний стан дитини.
• Повільно вводьте дитину в групу. Наприклад, ви можете сказати: "Завтра до нас завітає новий друг. Вона з України. Що ви знаєте про події, що відбуваються в цій країні?"

Пропонуємо заняття проводити по середах (з  25.05.2022) з 14:00 (однак можлива зміна дати або часу)


 
З повагою, директор СПТ
Irena JuszczykJak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych


W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.Rekomendacje w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie przed dyrektorami i nauczycielami pojawiają się zupełnie nowe wyzwania. Są wśród nich zarówno działania o charakterze organizacyjnym, jak również kwestie związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestaw wskazówek i rekomendacji, które pomogą nauczycielom i pedagogom szkolnym w rozmowie o emocjach uczniów oraz informowaniu o aktualnej sytuacji w Ukrainie. Materiał został podzielony na kilka części.

Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości.

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy.

W materiale znalazły się także wskazówki dotyczące wsparcia z dzieci z Ukrainy, które trafią do naszego kraju w wyniku eskalacji działań zbrojnych. W rekomendacjach podkreślono, że pomimo bariery językowej należy wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby oraz udzielić odpowiedniego wsparcia. Z punktu widzenia budowania poczucia bezpieczeństwa kluczowe będzie pełne włączenie tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

Zainteresowanych  odsyłamy również  do strony  

Wróć do spisu treści