Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 
 
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 
Interaktywny  trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci  z grupy ryzyka tych zaburzeń od 6 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line  i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym  z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.
 
Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.
 
Dla kogo jest przeznaczony?


 
Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.    
Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?
 
Pomóż swojemu dziecku        
 
Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
 
  • w skupieniu uwagi
  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • z rozumieniem mowy, gdy w  otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • prosi często o powtórzenie  pytania lub wypowiedzi
  • często sprawia wrażenie nieobecnego
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy
 
Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.
 
Zgłoś się do nas  i umów się na profesjonalną diagnozę. Tel 913920743  lub 798725287
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  Dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
Ul.3-go Maja 44, 72-200 Nowogard     
Informujemy, że od dnia 4 maja 2020r. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin rozpoczyna pracę w zakresie diagnozowania. W pierwszej kolejności będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, oczekujących na wykonanie diagnozy pod kątem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na telefon. Skontaktujemy się ze wszystkimi, których badania zostały zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że dziecko i rodzic, zgłaszający się na badanie, muszą być zdrowi ( bez kataru, kaszlu, temperatury) oraz dla własnego bezpieczeństwa posiadać własne maseczki i rękawiczki.

Prosimy o zgłaszanie się do Poradni o wyznaczonej godzinie.
Informujemy również, że przed badaniem będzie mierzona temperatura.
 
Wróć do spisu treści